Rozvrhy

Rozvrh tréningov – Breznianska tančiareň RYTMUS, Rázusova 4, Brezno škol.rok 2019/2020
Fáber Dance s.r.o., Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica, tel: 0911 11 44 60

 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

14:00 – 14:45
 

Individuálne tréningy

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

15:00 – 15:45
 

Pohybová prípravka škôlkari

Lubka Golianová

Juraj Fáber

15:45 – 17:00

Začiatočníci
Spoločenský Tanec

1. a 2. stupeň ZŠ

Ľubka Golianová

Juraj Fáber

17:00 - 18:30

K2 + K3
CP

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

18:45 – 20:00
 

Pokročilí
Spoločenský tanec dospelí

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

20:00 – 21:15
 

Latino pre páry
dospelí

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

 

UTOROK

13:45
 

Venčeky
KVARTA gymnázium

Ľubka Golianová

 

 

17:30 – 18:45

Joga

19:00 – 20:15

Začiatočníci
Spoločenský Tanec - dospelí

Ľubka Golianová

 

 

STREDA

14:15 – 15:00
 

Individuálne tréningy
Voľný tréning

Maria Golowlewa

15:00 – 16:15
 

K2 + K3
Vedený tréning

Maria Golowlewa

16:15 – 17:15
 

LATINO GIRLS
Vedený tréning

Maria Golowlewa

17:15 – 18:30
 

Pokročilé
Latino Lady

Maria Golowlewa

18:30 – 19:45
 

Začiatočníčky
Latino Lady

Maria Golowlewa

19:45 – 20:30
 

Individuálne hodiny


Maria Golowlewa

 

ŠTVRTOK

14:15
 

Venčeky

Ľubka Golianová

 

16:15 – 17:30

Joga

17:45 – 19:00
 

Pokročilé
Latino Lady

Veronika Kupcová

19:00 – 20:15
 

Mierne pokročilé
Latino Lady

Veronika Kupcová

 

PIATOK

 

15:00 – 16:15

 

K2 + K3
Vedený tréning

Veronika Kupcová

16:15 – 17:30

Začiatočníci

Spoločenský tanec
1. a 2. stupeň ZŠ

Veronika Kupcová

   

 

 

NEDEĽA

 

 

16:00 – 18:30

Joga

 

 19:00 – 20:15

 

ŠTT  Dospelí
Vedený tréning

Tomáš Uváček

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh tréningov – Polifunkčný dom Victory, Námestie slobody 9, B.Bystrica škol.rok 2019/2020
Fáber Dance s.r.o., Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica,tel: 0911 11 44 60

 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

 

15:45 – 16:45
 

ZAČIATOČNÍCI
Moderné tance

Mirka Vigašová

16:30 – 17:30
 

DETI
Team Fantasy

Miška Kúkoľová

17:30 – 18:30
 

JUNIOR a MLÁDEŽ
Team Fantasy

Miška Kúkoľová

18:30 – 19:30
 

Individuálna hodina


Miška Kúkoľová

19:30 – 20:30
 

Latino Lady
ženy

Katarína Berčíková

UTOROK

14:45 – 15:30


Individuálny tréning

Juraj Fáber

15:30 – 16:15


Pohybová príprava
Predškoláci

Juraj Fáber

16:15 – 17:30


Začiatočníci
Spoločenský tanec
1. stupeň ZŠ

Juraj Fáber

17:30 - 18:45
 

Pokročilí
Spoločenský tanec
K3

Juraj Fáber

18:45 – 20:00


Začiatočníci
Spoločenský tanec
Dospelí

Juraj Fáber

20:00 – 21:15
 

Pokročilí
Spoločenský tanec
Dospelí

Juraj Fáber

STREDA

14:30 – 15:30
 

ZAČIATOČNÍCI
Moderné tance

Miška Kúkoľová

15:30 – 16:30
 

DETI
Team Fantasy

Miška Kúkoľová

16:30 – 17:30
 

JUNIOR a MLÁDEŽ
Team Fantasy

Miška Kúkoľová

 

18:30 – 19:30
 

Africký tanec

Michaela Marková

20:00 – 21:00
 

Latino Lady
ženy

Juraj Fáber

ŠTVRTOK

13:30 – 15:00
 

Individuálne tréningy

Tomáš Uváček

15:00 – 16:15
 

Vedený tréning
ŠTT
K3

Tomáš Uváček

16:15 – 17:30
 

Pokročilí
Spoločenský tanec
K3

Juraj Fáber

17:30 - 18:45
 

Začiatočníci
Spoločenský tanec
1. stupeň ZŠ

Juraj Fáber

18:45 – 20:00
 

 

Individuálny tréning

Juraj Fáber

20:00 – 21:00
 

Začiatočníci
Latino páry

Juraj Fáber

PIATOK

14:15 – 15:00
15:00 – 15:45
 

Individuálne tréningy

Mária Golowlewa

15:45 - 17:00
 

MARLYN
Dievčenská skupina

Mária Golowlewa

17:00 - 18:15
 

KLUBISTI
Pohybová príprava tela

Mária Golowlewa

18:15 – 19:00
 

Latino Lady
ženy

Mária Golowlewa

19:00 – 19:45

 

Individuálny tréning

Mária Golowlewa

 

SOBOTA  

 

 

     

NEDEĽA

10:00 - 15:00

 

Individuálne tréningy

Tomáš Uváček

15:00 - 16:15
 

Vedený tréning
ŠTT K1

Tomáš Uváček

 

17:00 - 18:15
 

MARLYN
Dievčenská skupina

Veronika Chyláková

18:30 - 19:30
 

Tanečná skupina

DEAM

 

 

Rozvrh tréningov – Technická akadémia, Švermu 1, Zvolen škol. rok 2019/2020
Fáber Dance s.r.o., Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica,tel: 0911 11 44 60

 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

 

15:00 - 16:00

Začiatočníci

Moderné tance
DISCO TEAM FANTASY

Natália Azorová

16:00 - 17:15

Začiatočníci

Spoločenský tanec
1. a 2. stupeň ZŠ

Erik Jackuliak

17:15 - 18:30

Pokročilí

Spoločenský tanec
K3

Erik Jackuliak

 

 

UTOROK

 

15:30-16:15
 

Individuálny tréning

Maria Golowlewa

16:15-17:00
 

Individuálny tréning

Maria Golowlewa

17:00-18:30
 

LAT K1+K2

Maria Golowlewa

18:30-19:30
 

Latino Lady

Maria Golowlewa

 

 

STREDA

 

 

15:45 - 17:00

Začiatočníci

Spoločenský tanec
1. a 2. stupeň ZŠ

Juraj Fáber

17:00 - 18:15

Pokročilí

Spoločenský tanec
K3

Juraj Fáber
Erik Jackuliak

18:15 - 19:30

CP

K1+K2+K3


Juraj Fáber

 

ŠTVRTOK

 

15:45 - 16:45

Začiatočníci

Moderné tance
DISCO TEAM FANTASY


Natália Azorová

16:45 – 17:30
 

Individuálny tréning

Tomáš Uváček

17:30 – 18:45
 

ŠTT K1+K2

Tomáš Uváček

18:45 – 19:30
 

Individuálny tréning

Tomáš Uváček

 

PIATOK

 

 

 

17:00 - 18:15

Pokročilí

Spoločenský tanec
dospelí

Juraj Fáber

18:15 - 19:30

Začiatočníci

Spoločenský tanec
dospelí

Juraj Fáber

 

 

 

 

 

Vytlačiť E-mail

 
 

Kontakt