Rozvrhy

Rozvrh tréningov – Breznianska tančiareň RYTMUS, Rázusova 4, Brezno škol.rok 2018/2019
Fáber Dance s.r.o., Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60

 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

14:00 – 14:45
 

Individuálne tréningy

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

15:00 – 15:45
 

Pohybová prípravka škôlkari

Lubka Golianová

Juraj Fáber

15:45 – 17:00

Začiatočníci
Spoločenský Tanec

1. a 2. stupeň ZŠ

Ľubka Golianová

Juraj Fáber

17:00 - 18:30

K1 + K2 + K3
CP

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

18:45 – 20:00
 

Pokročilí
Spoločenský tanec dospelí

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

20:00 – 21:15
 

Latino pre páry
dospelí

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

 

UTOROK

 

 

14:00 – 15:15
 

Venčeky

Ľubka Golianová

 

17:15 – 19:00

Joga

19:00 – 20:00

Zumba

Veronika Kupcová

 

 

STREDA

13:00 – 15:00
 

Individuálne tréningy
Voľný tréning

Maria Golowlewa

15:00 – 16:15
 

K2 + K3
Vedený tréning

Maria Golowlewa

16:15 – 17:30
 

K1
Vedený tréning

Maria Golowlewa

17:45 – 19:00
Individuálna hodina
Maria Golowlewa

17:45 - 19:00
Pokročilé - Latino Lady
Veronika Kupcová

19:00 – 20:15
 

Začiatočníčky
Latino Lady Style

Maria Golowlewa

 

 

ŠTVRTOK

 

14:00 – 15:15
 

Venčeky

Ľubka Golianová

15:15 – 16:30
 

Venčeky

Ľubka Golianová

17:15 – 19:00

Joga

19:00 – 20:15
 

Začiatočníčky
Spoločenský tanec - dospelí

Ľubka Golianová

 

PIATOK

 

14:30 – 15:45
 

K2 + K3
Vedený tréning

Veronika Kupcová

15:45 – 17:00

 

Začiatočníci
Spoločenský tanec
1. a 2. stupeň ZŠ

Veronika Kupcová

    17:00 - 18:00
 

KRASO

 

Maria Golowlewa

 

 

NEDEĽA

 

 

 

 

 19:00 – 20:15

 

ŠTT  Dospelí
Vedený tréning

Tomáš Uváček

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh tréningov – Polifunkčný dom Victory, Námestie slobody 9, B.Bystrica škol.rok 2018/2019
Fáber Dance s.r.o., Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60
 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

 

15:00 – 16:00
 

DETI
Team Fantasy

Miška Kúkoľová

16:00 – 17:00
 

ZAČIATOČNÍCI
Moderné tance

Miška Kúkoľová

17:00 – 18:00
 

JUNIOR
Team Fantasy

Miška Kúkoľová

18:00 – 19:15

19:15 – 20:15
 

Latino Lady
ženy

Katarína Berčíková

UTOROK

 

15:00 – 16:15


LATINO GIRL

Juraj Fáber

16:15 – 17:30


Začiatočníci
Spoločenský tanec
1. stupeň ZŠ

Juraj Fáber

17:30 - 18:45
 

Pokročilí
Spoločenský tanec
K3  + 1. stupeň ZŠ

Juraj Fáber

18:45 – 20:00


Začiatočníci
Spoločenský tanec
Dospelí

Juraj Fáber

20:00 – 21:15
 

Pokročilí
Spoločenský tanec
Dospelí

Juraj Fáber

STREDA

 

15:00 – 16:00
 

DETI
Team Fantasy

Miška Kúkoľová

16:00 – 17:00
 

ZAČIATOČNÍCI
Moderné tance

Miška Kúkoľová

17:00 – 18:00
 

JUNIOR
Team Fantasy

Miška Kúkoľová

18:30 – 19:30
 

Individuálne hodiny

Miška Kúkoľová

 

ŠTVRTOK

13:30 – 15:00
 

Individuálne tréningy

Tomáš Uváček

15:00 – 16:15
 

Vedený tréning
ŠTT
K3

Tomáš Uváček

16:15 – 17:30
 

Pokročilí
Spoločenský tanec
1. stupeň ZŠ + K3

Juraj Fáber

17:30 - 18:45
 

Začiatočníci
Spoločenský tanec
1. stupeň ZŠ

Juraj Fáber

18:45 – 20:00
 

LATINO GIRL

Juraj Fáber

20:00 – 21:00
 

Začiatočníci
Latino páry

Juraj Fáber

PIATOK

 

14:00 - 16:00
 

Mládež
Moderné tance

Miška Kúkoľová

17:30 - 20:00
 

Individuálne tréningy

Mária Golowlewa
Juraj Fáber

 

 

 

SOBOTA  

15:00 - 17:00
 

ART DANCE

Monika Ondrejková

       

NEDEĽA

 

 

10:00 - 17:00
 

Individuálne tréningy

Tomáš Uváček
Juraj Fáber

17:00 - 19:00
 

Tanečná skupina
DEAM

 

 

 

Rozvrh tréningov – Technická akadémia, Švermu 1, Zvolen škol. rok 2018/2019
Fáber Dance s.r.o., Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60
 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

 

 

16:30 - 17:15

Začiatočníci

Spoločenský tanec
1. stupeň ZŠ + pohybová príprava predškolákov

Zuzka

 

 

 

UTOROK

 

15:30-16:15
 

Individuálny tréning

Maria Golowlewa

16:15-17:00
 

Individuálny tréning

Maria Golowlewa

17:00-18:30
 

LAT K1+K2

Maria Golowlewa

18:30-19:30
 

Latino Lady

Maria Golowlewa

 

 

STREDA

 

15:30 - 17:00

Začiatočníci

Spoločenský tanec
1. stupeň ZŠ

Juraj Fáber

17:00 - 18:30

CP

K1+K2+K3

Juraj Fáber

 

 

 

ŠTVRTOK

 

 

16:45 – 17:30
 

Individuálny tréning

Tomáš Uváček

17:30 – 18:45
 

ŠTT K1+K2

Tomáš Uváček

18:45 – 19:30
 

Individuálny tréning

Tomáš Uváček

 

PIATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytlačiť E-mail

 
 

Kontakt