Rozvrhy

Rozvrh tréningov – Breznianska tančiareň RYTMUS, Rázusova 4, Brezno škol.rok 2017/2018
Fáber Dance s.r.o., Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60

 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

14:00 – 15:00
 

Individuálne tréningy
Juraj Fáber

15:00 –16:00 –
 

Prípravka predškoláci
Lubka Golianová

Individuálne tréningy
Juraj Fáber

16:00 – 17:15

Deti začiatočníci
Spoločenský Tanec

Veronika Kupcová
Ľubka Golianová

Individuálne tréningy
Juraj Fáber

17:15 - 18:45

K3 LAT a ŠTT
Juraj Fáber

 

Latino Lady
pokročilé
Veronika Kupcová

18:45 – 20:00
 

SPOLOČENSKÝ TANEC DOSPELÍ - ELITA

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

20:00 – 21:15
 

SPOLOČENSKÝ TANEC DOSPELÍ - Pokročilí

Juraj Fáber
Ľubka Golianová

 

UTOROK

 

Voľná sála

14:30 – 15:45
 

Spoločenský tanec
Mládež
Ľubka Golianová

16:00 - 17:35

CP- K1,K2,K3
ŠTT a LAT

Veronika Kupcova
Róbert Zelenčík
Marek Gruber
Ľubka Golianová

17:45 – 18:45
 

Jumping

18:50 – 19:50

Jumping

20:00 – 21:15

 

SPOLOČENSKÝ TANEC DOSPELÍ - Začiatočníci
Ľubka Golianová

 

STREDA

Voľná sála

Voľná sála

Voľná sála

18:00– 19:00
 

Jumping

19:00 – 20:00
 

Voľná sála

20:00 – 21:15
 

Voľná sála

 

ŠTVRTOK

Voľná sála

Voľná sála

17:00 – 18:00
 

Latino Lady
začiatočníčky
Ľubka Golianová

18:00– 19:00
 

Jumping

19:00 – 20:00
 

Voľná sála

20:00 – 21:15
 

Voľná sála

PIATOK

Voľná sála

Voľná sála

14:30 – 15:45

 

Deti začiatočníci
Spoločenský Tanec
Veronika Kupcová
Róbert Zelenčík

            15:45 - 17:00
 

K3  ŠTT a LAT
Veronika Kupcová

 

16:45 – 18:00
KRASOKORČULIARI
Róbert Zelenčík

18:00 - 19:00
 

Voľná sála

19:00 – 21:15
 

Voľný tréning
Dospeláci

NEDEĽA

 

 

15:00 - 18:00

 

STT  Individuálky

Kika Balun Ondrovičová

18:00– 19:00

 

Jumping

 19:00 – 20:15

 

STT  Dospelí

Kika Balun Ondrovičová

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh tréningov – Polifunkčný dom Victory, Námestie slobody 9, B.Bystrica škol.rok 2017/2018
Fáber Dance s.r.o., Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60
 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

14:00 – 15:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

15:00 – 16:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

16:00 – 17:15
 

ŠTT s Kikou K2
V septembri
Victory

17:15 – 18:15
 

ŠTT s Kikou K2
V septembri
Victory

18:30 – 19:30

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

 

TWERK s LEOU
Od októbra

19:30 – 20:45
 

Latino Lady
Zuzka Šiminská

UTOROK

14:00 – 15:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

15:00 – 16:15


Individuálne tréningy
Voľné tréningy

16:15 – 17:30


Deti Začiatočníci
Spoločenský tanec
Juraj Fáber

17:30 - 18:45
 

K3  LAT
Juraj Fáber

18:30 – 19:45

K2-K1 LAT
Juraj Fáber
Mirka Ondrejková

20:00 – 21:15
 

SPOLOČENSKÝ TANEC DOSPELÍ - Pokročilí
Juraj Fáber
Mirka Ondrejková

STREDA

14:00 – 16:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

16:00 – 17:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

17:00 - 18:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

18:00 – 19:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

 

19:00 – 20:00
 

Latino Lady Style
Mirka Ondrejková

20:00 – 21:15
 

LATINO CLUB
Začiatočníci
Juraj Fáber
Mirka Ondrejková

ŠTVRTOK

14:00 – 15:15
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

15:15 – 16:15
 

Prípravka predškoláci
Juraj Fáber

16:15 – 17:30
 

Deti Začiatočníci
Spoločenský tanec
Juraj Fáber

17:30 - 18:45
 

K3 LAT
Juraj Fáber

18:45 – 20:00
 

Spoločenský tanec
Mládež
Juraj Fáber

20:00 – 21:15
 

SPOLOČENSKÝ TANEC DOSPELÍ - Začiatočníci
Juraj Fáber

PIATOK

14:00 – 15:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

15:00 - 16:00
 

Team Fantasy
Miška Kúkoľová

16:00 - 17:00
 

Team Fantasy
Miška Kúkoľová

17:00 - 18:00
 

Team Fantasy
Miška Kúkoľová

19:00 – 20:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

20:00 – 21:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

NEDEĽA

 

15:00 - 16:00
 

Team Fantasy
Miška Kúkoľová

16:00 - 17:00
 

Team Fantasy
Miška Kúkoľová

17:00 - 18:00
 

Team Fantasy
Miška Kúkoľová

19:00 – 20:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

20:00 – 21:00
 

Individuálne tréningy
Voľné tréningy

 

Rozvrh tréningov – Majerský rad 2722, Krupina škol.rok 2017/2018
Mgr. Miroslava Ondrejková – Dance teacher, Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60
 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

 

 

 

 

 

 

 

UTOROK

 

 

 

 

 

 

 

STREDA

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK

 

14:45 – 16:00

Spoločenský tanec
Mládež
Mirka Ondrejková

 

 

17:30 – 18:45

Deti - Spoločenský tanec
Začiatočníci
Mirka Ondrejková

18:45 – 20:00

Latino Lady Style
Mirka Ondrejková

20:00– 21:15

SPOLOČENSKÝ TANEC DOSPELÍ
Mirka Ondrejková

PIATOK

 

 

 

 

 

 

NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh tréningov – Technická akadémia, Švermu 1, Zvolen škol. rok 2017/2018
Fáber Dance s.r.o., Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60
 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

 

 

16:00 - 17:00
 

Pohybová príprava – Deti predškoláci
Lujza Michalovičová

17:00 – 18:15
 

Krasokorčuliari
Róbert Zelenčík

 

18:30 – 19:45
 

LADY STYLE
s LUJZOU

UTOROK

 

14:45-16:00
 

Bojove umenie
Pán Gábor

16:00 – 17:15
 

Spoločenský tanec Deti
Začiatočníci
Mirka Ondrejková

17:15 – 18:30
 

Latino Lady Style
Mirka Ondrejková

 

 

 

STREDA

13:00 – 16:00
 

Individuálne hodiny
Voľný trénng

16:00 -17:15
 

LAT K2
Kristína Horvátová

17:15 – 18:30
 

LAT K1
Kristína Horvátová

18:30 – 19:15
 

Individuálna hodina
Kristína Horvátová
Juraj Fáber

19:15 – 20:00
 

Individuálna hodina
Kristína Horvátová
Juraj Fáber

 

ŠTVRTOK

13:00 – 16:00
 

Individuálne hodiny
Voľný trénng

16:00 -17:15
 

LAT K2
Tibor Kocsis

17:15 – 18:30
 

LAT K1
Tibor Kocsis

18:30 – 19:15
 

Individuálna hodina
Tibor Kocsis

19:15 – 20:00
 

Individuálna hodina
Tibor Kocsis

 

PIATOK

13:00 – 15:45
 

Individuálne hodiny
Voľný trénng

16:00 -17:15
 

Spoločenský tanec Deti
Začiatočníci
Juraj Fáber

17:15 – 18:30
 

Spoločenský tanec Dospelí
Začiatočníci
Juraj Fáber

18:30 – 19:45
 

Spoločenský tanec Dospelí
Pokročilí
Juraj Fáber

 

 

NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh tréningov – ZŠ Drieňová - CVČ, Banská Štiavnica škol.rok 2017/2018
Mgr. Miroslava Ondrejková – Dance teacher, Chabenecká 2, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60
 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

13:00 – 14:30
 

Individuálne tréningy/ Spoločenský tanec
Mládež
Mirka Ondrejková

14:45 – 16:15
 

Guliver

 

16:30 – 17:45
 

Deti - Spoločenský tanec
Začiatočníci
Mirka Ondrejková

17:45 – 19:00
 

 Klubisti  LAT
Mirka Ondrejková

19:00 – 20:15
 

Latino Lady Style
Mirka Ondrejková

20:15 – 21:30
 

SPOLOČENSKÝ TANEC DOSPELÍ
Mirka Ondrejková

UTOROK

 

 

 

 

 

 

 

STREDA

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK

 

 

 

 

 

 

PIATOK

 

 

 

 

 

 

NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh tréningov – Spoločenské centrum Podbrezová škol.rok 2017/2018
Mgr. Miroslava Ondrejková – Dance teacher, 974 11 Banská Bystrica tel: 0911 11 44 60
 

 

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

ČAS

PONDELOK

 

 

 

 

 

 

 

UTOROK

 

 

 

 

 

 

 

STREDA

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK

 

 

 

 

 

 

PIATOK

 

14:00 – 15:15
 

Spoločenský tanec
Mládež
Mirka Ondrejková

15:15 – 16:15
 

Prípravka predškoláci
Mirka Ondrejková

 

16:15 – 17:30
 

Deti - Spoločenský tanec
Začiatočníci
Mirka Ondrejková

17:30 – 18:45
 

Latino Lady Style
Mirka Ondrejková

 

18:45 – 20:00
 

SPOLOČENSKÝ TANEC DOSPELÍ
Mirka Ondrejková

NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytlačiť